thiết ké xây dựng nhà phố đẹp

xây nhà trọn gói 4.300.000 đ/m2
xây nhà cấp 4 đơn giá 3.8000.000 đ/m2
xây nhà phần thô 2.900.000 đ/m2

gọi báo giá