BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG mâu

Advertisements

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày………tháng….. m………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG1

(Theo Giấy phép xây dựng số………../GPXDngày……tháng……năm…… .do …..…… ……..  …  cấp

 1. Công trình: Nhà ở riêng lẻ

Địa điểm xây dựng:

– Số nhà:……………………………………….. đường:……………………………………………….

Phường (xã, thị trấn):………
…………………. quận (huyện):………………………………

– Thuộc lô, thửa đất số:………………………..tờ bản đồ:……….(theo tài liệu………………)

 1. Chủ đầu tư:

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………….  

số nhà ………………………………………………. đường ………………………………………………

phường (xã)……………………………………..quận (huyện):…………………………………………..

III. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu: ……….giờ……….ngày………tháng………….năm………………

Kết thúc: ………..giờ……… .ngày…  …tháng………….năm………………

 1. Thành phần nghiệm thu: (ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham gia)

* CHỦ ĐẦU TƯ: ……………………………………………………………………………..

* ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT: (nếu có)…………………………………………………

* ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU XÂY DỰNG:………………………………………………………

* ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ:…………………………………………………………….

 1. Nội dung nghiệm thu:

Sau khi kiểm tra, đối chiếu giấy phép xây dựng, bản vẽ cấp phép xây dựng, biên bản nghiệm thu từng phần, các tài liệu liên quan và thực tế công trình xây dựng, tất cả các thành viên thống nhất:

1.về quyền sử dụng đất :

 • Diện tích đất sử dụng :………………………(m2); Đúng GPXD  ;:Sai GPXD
 • Ranh đất sử dụng :……………………….. …(m2); Đúng GPXD ; :Sai GPXD

2.về quy hoạch :

 • Lộ gới :…………………………..……(m); Đúng GPXD : :Sai GPXD
 • Khoảng lùi :……………………….. …(m); Đúng GPXD : :Sai GPXD

 

 1. 3. Kiến trúc:
 • DTXD(trệt ):……..….DTXD (lầu)…………………(m2);  Đúng GPXD  ;:Sai GPXD
 • Tổng DT sàn XD  :……………………….. ……  .(m2);     Đúng GPXD ; :Sai GPXD
 • Số tầng cao :…………………………….. …….   .(m);      Đúng GPXD  ;:Sai GPXD
 • Chiều cao công trình :……………………….. ……(m);   Đúng GPXD ; :Sai GPXD
 1. 4. Chất lượng công trình xây dựng:
 • Đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng
 • Không đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng : Biện pháp khắc phục…………………….

VI.Đánh giá, kiến nghị :

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU XÂY DỰNG
GIÁM ĐỐC
(ký tên –  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ
GIÁM ĐỐC
(ký tên –  đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT

(nếu có  ký tên –  đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(ký tên)

 

Xây nhà đẹp rẻ

Giới thiệu THIẾT KẾ XÂY NHÀ PHỐ ,NHÀ CAO TẦNG,NHÀ THÉP TIỀN CHẾ 119 bài viết
Thiết kế xây dựng nhà HCM giá rẻ cạnh tranh công ty xây dựng Phú Nguyễn

Hãy bình luận đầu tiên

Leave a ReplyCancel reply