danh sách nhân sự công ty Phú Nguyễn

Advertisements

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÔNG Ty

                

Stt Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1 Tô Quang Thịnh Giám đốc TC cơ khí 20
2 Mai Xuân Ánh P. Giám đốc Th.Sỹ XD 20
3 Quách Hoài Nam P. Giám đốc Cử nhân kinh tế 15
4 Lê Thị Bé Bảy Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế 15
5 Lê Thị Mai Linh Kế toán Cử nhân kinh tế 10
6 Nguyễn Anh Tuấn T. phòng kỹ thuật KSXD 16
7 Phan Ngữ Nguyên Kỹ thuật KSXD 14
8 Nguyễn Đức Phong Kỹ thuật KSXD 05
9 Đào Trung Dũng Kỹ thuật KSXD 03
10 Nguyễn Chí Cường Kỹ thuật KSXD 04
11 Trần Minh Thảo Kỹ thuật KSXD 14
12 Huỳnh Minh Thuận Kỹ thuật KSXD 04
13 Hồ Ngọc Hùng Kỹ thuật KSXD 12
14 Lê Hồng Hải Kỹ thuật KSXD 11
15 Trần Văn Hiên Kỹ thuật KSXD 09
16 Nguyễn Phú Khánh Kỹ thuật KSXD 09
17 Huỳnh Đức Phước Kỹ thuật KSXD 09
18 Dương Thanh Tuấn Kỹ thuật KTS 14
19 Phạm Duy Hải Kỹ thuật KSĐ 18
20 Khuất Quang Hiến Kỹ thuật KS trắc đạc 07
21 Trần Xuân Nhung Kỹ thuật KS trắc đạc 15
22 Vũ Dương Nghĩa Hồ sơ KS KTXD 07
23 Lê Đình Huân ATLĐ KS bảo hộ lao động 05
24 Công nhân thi công xây dựng 200 người

Xây nhà đẹp rẻ

Giới thiệu THIẾT KẾ XÂY NHÀ PHỐ ,NHÀ CAO TẦNG,NHÀ THÉP TIỀN CHẾ 119 bài viết
Thiết kế xây dựng nhà HCM giá rẻ cạnh tranh công ty xây dựng Phú Nguyễn

Hãy bình luận đầu tiên

Leave a ReplyCancel reply