Sơ đồ tổ chức hiện trường Phú Nguyễn

Advertisements
  1. Thuyết minh sơ đồ tổ chức tại hiện trường

– Ban chỉ huy công trường được thành lập theo yêu cầu của Giám đốc công ty, thực hiện các công việc thi công tại công trường và tuân theo các quy chế của công ty của Công ty Xây dựng – Thương Mại – Cơ Khí Phú Nguyễn đề ra

– Ban chỉ huy công trường đứng đầu là Chỉ huy trưởng ông Trần Minh Thảo là người đại diện cho nhà thầu làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm điều hành tòan bộ quá trình thi công trên công trường và quản lý chung toàn công trình về các mặt: Vật tư – Trang thiết bị lao động – Công nhân – An toàn lao động, quản lý kỹ thuật thi công – Quản lý chất lượng – Tiến độ thi công của công trình. Chỉ huy trưởng là người có năng lực chuyên môn cao và còn là người am hiểu tất cả các lĩnh vực có liên quan như: về máy xây dựng, vế phương diện quản lý trên tòan công trường. Liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế để giải quyết tất cả các công việc phát sinh tại công trình. Đồng thời báo cáo trực tiếp về cho Giám đốc công ty các công việc phát sinh ngoài thẩm quyền.

– Bộ phận quản lý về tiến độ và kỹ thuật: Là những kỹ sư có nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật chuyên môn có khả năng điều hành xử lý các công tác kỹ thuật trên công trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thi công và các yêu cầu kỹ thuật của công trình đang xây dựng. Giám sát kỹ thuật, tổ chức thi công, giám sát thi công, đồng thời  báo cáo khối lượng thực hiện trực tiếp cho chỉ huy trưởng  công trình.

– Bộ phận quản lý về chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động, an ninh và môi trường: Là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, chịu trách nhiệm về giám sát chất lượng, bảo hộ lao động, an toàn lao động, giám sát vật tư  ra vào công trình và an ninh, môi trường tại công trình

– Bộ phận hành chính kế toán: Thực hiện việc quản lý về tài chính cũng như thực hiện các chế độ cho công nhân viên trong công trường.

– Các bộ phận trực tiếp tham gia thi công: Là các đội thực hiện trực tiếp các công tác thi công tùy theo nhiệm vụ và chuyên môn của từng đội. Các đội được quản lý bởi các đội trưởng, được sự hướng dẫn trực tiếp về mặt kỹ thuật của của các bộ phận quản lý về kỹ thuật cũng như tiến độ.

  1. Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và việc quản lý tại hiện trường

– Trụ sở chính của Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại – Cơ Khí Phú Nguyễn đặt tại 416 Nguyễn Kiệm,P 3,Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, chỉ đạo toàn bộ công việc của công ty là Giám đốc công ty. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công ty gồm có: Phó giám đốc, Các bộ phận khác cũng như các Ban chỉ huy Công trường, các đơn vị khác trực thuộc công ty.

– Trong quá trình thi công, Giám đốc công ty cử cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cán bộ kế toán vật tư, kế toán nhân sự, định kỳ kiểm tra tại hiện trường theo nhiệm vụ được phân công, để báo cáo và tham mưu cho Giám đốc công ty chỉ đạo và giải quyết kịp thời những yêu cầu và vướng mắc của Ban chỉ huy công trường trong việc thi công công trình, cũng như góp ý những sai sót (nếu có) tại công trường để Ban chỉ huy công trường kịp thời khắc phục, nhyằm hoàn thành công trình theo đúng thời gian thi công đã được ký kết trong hợp đồng, và đồng thời đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình, sớm đưa công trình vào sử dụng.

III. Trách nhiệm và thẩm quyền sẽ được giao phó ban chỉ huy công trường

– Chỉ huy trưởng công trường: chịu trách nhiệm tổ chức thi công công trình theo đúng hợp đồng giao việc của của Giám đốc công ty.

– Chỉ huy trưởng công trường: có quyền chỉ đạo lực lượng thi công tại hiện trường bao gồm ban chỉ huy, kỹ sư giám sát B, các tổ đội công nhân theo nghề, thuê mướn thêm nhân công, máy móc thiết bị phục vụ thi công, phối hợp với công ty mua vật tư các loại để thi công, liên hệ với chủ đầu tư để giải quyết công việc.

– Các công tác điều độ tại hiện trường:

+ Giữa nhà thầu và chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Để công tác thi công thực hiện có hiệu quả, theo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao, trong quá trình thi công ngoài các cuộc họp giao ban định kỳ mỗi tuần một lần để báo cáo tình hình thi công cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án, nhà thầu sẽ tổ chức họp giao ban nội bộ nhằm điểm lại các công tác đã thực hiện và chuẩn bị cho các công tác sắp tới.

+ Giữa BCH công trường và các đội thi công: các buổi họp giao ban sẽ được tiến hành hàng tuần, hàng tháng. Nội dung các cuộc họp là các đội thi công phải báo cáo tình hình thi công của đơn vị mình trong tuần, trong tháng cho BCH công trường. Sau đó nêu kế hoạch thi công chi tiết cũng như yêu cầu thiết bị vật tư, nhân lực cho các công việc kế tiếp. Căn cứ vào bảng báo cáo của các đội thi công, BCH sẽ đánh giá lại tình hình thi công trước đó. Sau đó cùng phối hợp với các đội điều phối nhân lực thiết bị và vật tư phục vụ cho các công tác thi công tiếp theo.

+ Nội bộ các đội thi công: các đội tiến hành họp giao ban hằng ngày, điều động công tác cho các bộ phận của đơn vị mình trong ngày hôm đó.

Tp. HCM, Ngày    tháng   năm 2015

                                                                                                           Đại diện nhà thầu

                                                                                       Cty TNHH XD – TM – CK Phú Nguyễn

                                                                                                                  Giám đốc

 

 

 

 

 

                                                                                                          Nguyễn Ngọc Thùy   

Xây nhà đẹp rẻ

Giới thiệu THIẾT KẾ XÂY NHÀ PHỐ ,NHÀ CAO TẦNG,NHÀ THÉP TIỀN CHẾ 119 bài viết
Thiết kế xây dựng nhà HCM giá rẻ cạnh tranh công ty xây dựng Phú Nguyễn

Hãy bình luận đầu tiên

Leave a ReplyCancel reply