công tác ốp đá

công tác ốp đá
Các tấm đá tự nhiên có kích thước lớn, trọng lượng rất nặng, do không thể ốp theo phương pháp bằng vữa xi măng.
Nhà thầu chúng tôi sử dụng phương pháp thi công liên kết các tấm đá với mặt tường cần ốp bằng liên kết cứng, thực hiện liên kết giữa các tấm đá với tường bằng cách bắt vít nở thép vào mặt ốp thông quá các tấm thép bản. Củ thể như sau: